NEXIS analizator ukupnog azota, sumpora i hlora

TSHR NEXIS analizator ukupnog azota/sumpora/hlora (TN/TS/TX) je horizontalno orijentisani analizator sagorevanja koji omogućava korisnicima da izmere koncentracije azota/sumpora/hlora u tragovima u najrazličitijim tečnim i čvrstim materijalima, gasovima, kao i u uzorcima TNG-a. Konfiguracija NEXIS TN/TS analizatora detektuje ove supstance kroz jedinstvenu optimizovanu NEX-Z cevi za sagorevanje koji uključuje module za tehnike detekcije ultraljubičaste fluorescencije (UVF) i hemiluminiscencije (CLD), dok se ukupni hlor detektuje mikrokulometrijom (MCT). TN/TS/TX je sve-u-jednom analizator sa nenadmašnim performansama. Dostupan kao TN, TS, TX, TN/TX i TN/TS/TX.