NEXIS VP analizator ukupnog azota, sumpora i hlora

TSHR NEXIS VP analizator ukupnog azota/sumpora (TN/TS) je vertikalno orijentisani analizator sagorevanja koji korisnicima pruža odličan alat za merenje azota/sumpora u tečnostima i TNG/gasovima sve do koncentracija ultra tragova, u skladu sa međunarodnim metodama i standardiima. NEXIS VP TN-TS vam omogućava tačne, brze i jednostavne analize. Dostupane konfiguracije su: TN, TS i TN/TS